Ung thư buồng trứng: Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị

Ung thư buồng trứng đề cập đến bất kỳ sự phát triển ung thư nào bắt đầu trong buồng trứng. Đây là một phần của cơ thể phụ nữ có nhiệm vụ sản xuất trứng.   Ung thư buồng trứng … Đọc tiếp Ung thư buồng trứng: Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị