Ung thư có thể diễn ra bao lâu trước khi được phát hiện?

Khi bạn đọc về bệnh ung thư hoặc nghe nói rằng một người bạn hoặc người thân đã nhận được chẩn đoán ung thư, rất tự nhiên là sẽ có nhiều câu hỏi xung quanh nói. Bạn có thể có … Đọc tiếp Ung thư có thể diễn ra bao lâu trước khi được phát hiện?