Virus corona nguy hiểm như thế nào, và nó có thể ngăn chặn?

Khi virus corona mới tiếp tục vượt qua biên giới quốc tế, hai câu hỏi chính trong tâm trí của các quan chức y tế công cộng là: ‘Nó nguy hiểm đến mức nào?’ và ‘Nó có thể được ngăn … Đọc tiếp Virus corona nguy hiểm như thế nào, và nó có thể ngăn chặn?