Các loại vitamin và vai trò của chúng đối với cơ thể

Vitamin là các hợp chất hữu cơ cần thiết với số lượng nhỏ để duy trì sự sống. Hầu hết các vitamin chúng ta cần đều có trong thực phẩm.   Cơ thể chúng ta không sản xuất hoặc sản … Đọc tiếp Các loại vitamin và vai trò của chúng đối với cơ thể