Bạn biết gì về tác dụng của EGCG?

Epigallocatechin gallate (EGCG) là một hợp chất thực vật độc đáo nhận được nhiều sự chú ý vì tác động tích cực tiềm năng của nó đối với sức khỏe.   Nó được đánh giá giúp giảm viêm, hỗ trợ … Đọc tiếp Bạn biết gì về tác dụng của EGCG?